பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


怒 அஜீஜியோவின்

அந்த ராட்சத ஆமையின் முதுகு ஒட்டின் மீது மிகப் பெரிய யானை ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது. அந்த யானையின் முதுகு மீது கட்டப்பட்ட ஓர் அரண்மனை போல பூமி அமைந்துள்ளது என்று கற்பனை செய்யப் ما يسمؤسسة

அந்தக் காலத்தில் உலக வடிவத்தைக் கற்பனை செய்து பார்ப்பதே ஒரு புதிர் போல இருந்திருக்க வேண்டும் என் பதில் சந்தேகம் இல்லை. -

இன்றைய உலக வடிவப் படம். சுமார் 400 ஆண்டு களுக்கு முன்பு தான்், சரியான உல்க உருவம் என்று மக்களுக்குத் தெரிய ஆரம்பித்தது. -

நானுர்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான்் புதிய புதிய கலக உருவக் கண்டு பிடிப்பாளர்கள் புதுப்புது நாடுகளைக் கண்டு பிடிப்பதற்காக, உலகத்தைச் சுற்றிச் சுற்றிப் பயணம் செய்துள்ளார்கள். -

அவர்களது கண்டு பிடிப்புகளுக்குப் பிறகுதான்், உலகம் பந்து போல் உருண்டை வடிவமாக இருக்கிறது என் பதும், இடை வெளியற்றக் கடல்கள் இருக்கின்றன என்ப தையும் மக்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள்.

பசப்புகன் ஆல்ல்து கண்டங்கள் 1. பூமி. க.வில் இங்குமங்குமாக இருக்

s

ཧཱ། ༔ °༩”༼༦ི་

ப்ேேல ஆ:ைஐந்துள்ளது

என்று தேசி: இத்

பூமி டானது என்று இராடோஸ் தனிஸ் என்பவர் கற்பன் செய்தது உண்மையானதே என்றாலும், ஆன்து வரைபட எல்லைகளுக்கு அப்பால் நிலப்பரப்பு இருக்கிறதா என்று அவருக்கே தெரியாமல் இருந்தது.

ஆனால், பூகோள ரீதிகாகப் பார்க்கும் போது, உலகம் தனித்து இருக்கக் கூடிய ஒரு பகுதி என்பதை முதன் முதல்