பக்கம்:கவிஞரைச் சந்தித்தேன்.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சொல்லுகிருர்: "செப்படி வித்தை செய்த பிற்பாடும், கோடி சென்மம் எடுத்து முடித்த பிறகும்கூட, பூதலத்தில் எங்ங்னம் வாழ்வது என்கிற புதிரானது மனிதப் பிண்டங்களுக்கு இன்னமும் விளங்காத அதிசயப் பொருளாகவல்லவோ இருக்கிறது!’

மெய்தான். இத்தகைய அதிசயப் பொருளான வாழ்க்கையைத் தூண்டிவிட்டு-துண்டித்துவிட்டு, ஒதுங்கி நின்று-ஒதுங்கி நின்று அலகிலா விளை யாட்டுச் சிரிப்பு'ச் சிரிக்கும் அந்தப் பரம்பொருளே*பொருள&னத்தும் தரும் பொருளே’ நாம் எப்படிக் கணிக்க முடியும்? தாயுமானவ சுவாமிகள் பாடு வதைப்போல, இருவினேயுங் கூட்டி உயிர்த்திர8ள யாட்டும் விழுப்பொருள் ” அல்லவா அவன்’ I...

உண்மையை உருப்படுத்தித் தரும் வல்லமை கவிஞருக்கு இருந்தாலும், இல்லாமற் போனுலும், அச்சக்தி கவிதைக்கு இருந்தாகவேண்டும். இல்ல்ை யேல், கவிதையோ, கவிதையை யாத்திட்டவனே பிழைக்க முடியாது! “ கவி புனேயும் கவிஞன், தானே ஒரு கவிதையாக இருக்க வேண்டும்,' என்கிருர் ஆங்கிலப் பண்டிதர் ஜான்மில்ட்டன். இந்த ஒரு வரியில் உலகத்தத்துவமும், அதன் நிழல்படிந்து நிழலாடும் வாழ்வுத் தத்துவமும், அத்தத்து வத் தின் நியமக் கோட்ப