பக்கம்:கவிஞரைச் சந்தித்தேன்.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


கலேவாணன்' என்றதும், உடனே நடிகர் கலேவாணரை நினைத்துக்கொண்டு, கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறர்கள் சிலர்.

நடிகன், க விஞ ைக இருக்க வாய்க்கும் பொழுது, பாவலனின் மனம் கூத்து மனமாக' மட்டும் இருக்காமல் இருக்குமா?

கவிஞன், கட்டாயம் நடிககை இருந்துதான் ஆவான். ஏனென்ருல், கவிஞனுக்கு அவனியே ஒர் ஆடுகளம்தானே? . ... -- - - -

நான் குறித் துணர்த் தும் கலேவாணன் உண்மைக் கவி. அதாவது , பிறப்புக்கவி. Guisblîsi eių hus»Lu?sù (Realistic Base) இயற்கைப் பான்மை வளரப் பெற்றுப் பக்குவப் பட்டவர் இவர். சொற்கள் மாயம் புரியும்: ஆல்ை அவை ‘மாயை..அன்று

ஒரு பாடல் நிகனவில் முட்டுகிறது. முட்

டின்றிப் பேணுவிலிருந்து வழிகிறதா, பார்க்கலாம்.

விதி என்ற வெம்புயல் விரிட்டு விசையில்

வினயிருள் அறிவொளி வீழ்ந்திடச் சூழயில் கதியற்று வாழ்க்கையாங் கடலுக்கு மத்தியில் கட்டுண்ட என்மனக் கப்பல் நிலக்கவோ?:

விதியும் வினயும்கூட உதவி செய்து விட்டன.

27.