பக்கம்:காட்டு வழிதனிலே.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


25 கனட்டு வழிதனிலே நிலையை அடைய முடிவதில்லை என்பதைத்தான் எடுத்துக் காட்டுகிறேன். என்ன இருந்தாலும் மனிதன் தன் விருப்பு வெறுப்புக்களின் அடிமைதான். அவன் எந்நாட் டினளுகவும் இருக்கலாம்; யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர் என்று கூறும் பண்பாட்டைப் பெற்ற தமிழ் முன்ஞேர்களின் வழி வந்தவனுகவும் இருக்கலாம். அவனும் விருப்பு வெறுப்புக்களின் அடிமைதான். அவனுடைய பேச்சிலே வேண்டுமானுல் இப்பண் பாடெல்லாம் தனி மெருகு பெற்று வெளியாகும் ; ஆனால், செயலில் இறங்கும்போது அவனும் பல குறுகிய சுயநலங்களுக்கு ஆளாகவே இருக்கிருன். ஒவ்வொரு நாட்டிலும் யாராவது ஒரு சிலர் இந்தக் குறுகிய இருள் திரையை ஊடுருவிச் செல்லும் ஒளி படைத்தவர்களாக இருந்திருக்கிரு.ர்கள். அவர்கள் விட்டுச் சென்ற உன்னதக் கருத்துக்கள் இன்றும் சிரஞ்சீவியாக வாழ்கின்றன. இருந்தாலும் பெரும் பான்மையான மக்கள் இக்குறு நெறியை விட்டு நீங்கினர்களில்லை. அதனுல் சுயநலம் குறுக்கிடும்போது மக்களின் விருப்பு வெறுப்புணர்ச்சிகள் அவர்களின் அறிவொளியை மறைத்து விடுகின்றன. விலங்கு இனத்திலிருந்து பரிணுமக் கிரமத்தில் மனிதன் உரு வாகி யிருக்கிருன் என்பது இன்று பலரும் ஒப்புக் கொண்ட உண்மை. உணர்ச்சி வசப்படும்போது மனிதன் இன்றும் பழைய விலங்கு நிலைமையையே எய்தி விடுகிருன். மனிதனுடைய கீழ்த்தர உணர்ச்சிகளைக் கிளறி விடுவது இன்றும் வெகு எளிதாக இருக்கின்றது ;