பக்கம்:காட்டு வழிதனிலே.pdf/51

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தலயெழுத்து 酸 இவையெல்லாம் மனத்தத்துவர்கள் தங்கள் ஆராய்ச் சியின் பயனுகக் கண்டறிந்த உண்மைகள். இவற்றின் மேல் ஒருவனுக்கு ஆதிக்கம் இல்லையாகையால் ஒவ் வொருவனும் தன் வாழ்க்கையமைப்பைத் தானே திட்டமிடுவதாக எப்படிக் கூற முடியும் என்று கேட்கலாம். பாரம்பரியத்தைத் தானுகவே ஒருவன் உண்டாக்கிக்கொள்ள முடியாதென்பது மெய்தான். குழந்தைப் பருவத்தில் ஒருவனுக்குத் தன் விருப்பப் படி சூழ்நிலையை அமைத்துக்கொள்ளவும் முடியாது. இங்ங்னம் ஏதாவது ஒரு பிறப்பில் ஒருவனது கட்டுக்கடங்காது நிற்பவைகளே வேண்டுமாளுல் தலை யெழுத்து என்று சொல்லலாம். இங்கு நான் தலே யெழுத்தையும் விதியையும் வெவ்வேறு பொருள் களில் வழங்க விரும்புகிறேன். விதியென்பது முன்பே கூறியதுபோல ஒரு நியதி; செய்த வினையின் பயனுக உண்டாவது. தலையெழுத்தென்பது தன்னை மீறி ஏற்பட்ட பாரம்பரியம், இளமைச் சூழ்நிலை போன்றது. தனது வினைக்கு ஒருவன் பொறுப்பாளி யாயிருப்பது போல இவற்றிற்கு அவன் அந்தப் பிறவியில் பொறுப்பாளியாக இருக்க முடியாது. ஆளு ல், ஒருவகையான பாரம்பரியத்தையும், சூழ்நிலையையும் அடையும்படியாக ஒருவன் பிறப் பதற்கே காரணம் அவன் முற்பிறப்பில் செய்த வினையென்று வாதிப்பவர்களும் உண்டு. அது மெய் யென்ருல் எனது கட்சி முற்றிலும் வலுவடை கின்றது. பாரம்பரியத்தினுல் ஒரு சில தன்மைகளையும் திறமைகளையும் பெறுவதற்கு வேண்டிய மனப்