பக்கம்:காட்டு வழிதனிலே.pdf/79

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மதம் தேவையா ? 77 களித்துள்ள அறிவை நல்வழியிலே பயன்படுத்தா திருப்பது துரோகமல்லவா? சுவாமி விவேகானந்தர் ஓரிடத்திலே கூறுகிருர் : தனது அறிவைப் பயன் படுத்தும் ஒருவன் இறைவனிடத்து நம்பிக்கையில்லா திருப்பினும் அவனே இறைவன் மன்னித்து விடுவார்; ஆனல் அறிவைப் பயன்படுத்தாது குருட்டுத்தனமாக நம்புபவனே அவர் மன்னிக்கமாட்டார் என்று நான் நம்புகிறேன்.” குறைபாடுகள் இ ரு ப் ப த ால் மதத்தையே ஒழித்துவிட வேண்டுமென்பதை யாரும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. மேலே படிந்திருக்கிற மாசை யெல்லாம் விலக்கி விட்டுப் பார்த்தால் பெரிய உண்மைகளை மதம் காண்பிப்பதை அறியலாம். மனிதனுக்கு நிலைத்த மன அமைதியையும், இன்பத் தையும் அளிக்கக்கூடிய உண்மைகளை, அதில் காண லாம். சிறந்த ஞானிகள் தங்கள் பெருமுயற்சி யினல் கண்டறிந்த மறை பொருள்களை நமக்கு மதத்தின் மூலம் அளித்திருக்கிருர்கள். உலகத்திலே ஓரிடத்திலல்ல, பல நாடுகளிலே மகான்கள் இருந் திருக்கிரு.ர்கள். அவர்கள் தங்கள் மெய்ஞானத் தேட்டத்திலே அடைந்த அநுபவங்களே நமக்கு விட்டுச் சென்றிருக்கிருர்கள். நடு நிலைமையோடு ஆராய்ந்து பார்ப்பவர்களுக்கு அவை அனைத்தும் ஒன்றிற்கொன்று மாறுபட்டவை யல்லவென்று தெளிவாகும். அவற்றிலே வீண் வாதங்களுக்கோ உயர்வு தாழ்வுகளுக்கோ, அநீதிகளுக்கோ இடம் இல்லை. ஆதலால் அவற்றை அறிந்து நாம் பயனடைய வேண்டும்,