பக்கம்:காற்றில் வந்த கவிதை.pdf/137

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

136

காற்றில் வந்த கவிதை

கள்ளி வெட்டி-ஏலேலோ
      முள் பெருக்கி-ஆமடி தங்கம்
      முள் பெருக்கி-சொல்லடி மயிலே

கள்ளி வெட்டும்-ஏலேலோ
      குழிதனிலே-ஆமடி தங்கம்
      குழிதனிலே-சொல்லடி மயிலே
      
மான் வந்து ஏலேலோ
      ஈனிடவே-ஆமடி தங்கம்
      ஈனிடவிே-சொல்லடி-மயிலே

மானை நல்ல-ஏலேலோ
      வலத்தில் கட்டி-ஆமடி தங்கம்
      வலத்தில் கட்டி-சொல்லடி மயிலே

மனித ரிஷபம்-ஏலேலோ
      இடத்தில் கட்டி-ஆமடி தங்கம்
      இடத்தில் கட்டி-சொல்லடி மயிலே

என்ன தினை-ஏலேலோ
      விதைப்ப மென்று-ஆமடி தங்கம்
      விதைப்ப மென்று-சொல்லடி மயிலே

கருந்தினையும்-ஏலேலோ
      செந்தினையும்-ஆமடி தங்கம்
      செந்தினையும்-சொல்லடி மயிலே