பக்கம்:காற்றில் வந்த கவிதை.pdf/138

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

137

ஒன்ருவது-ஏலேலோ
      மாதத்திலே-ஆமடி தங்கம்
      மாதத்திலே-சொல்லடி மயிலே

ஒரு சுருளாம்-ஏலேலோ
      தினம்பயிரும்-ஆமடி தங்கம்
      தினைப்பயிரும்-சொல்லடி மயிலே

இரண்டாவது-ஏலேலோ
      மாதத்திலே-ஆமடி தங்கம்
      மாதத்திலே-சொல்லடி மயிலே

இரு சுருளாம்-ஏலேலோ
      தினைப் பயிரும்-ஆமடி தங்கம்
      தினைப்பயிரும்-சொல்லடி மயிலே

மூன்ருவது-ஏலேலோ
      மாதத்திலே-ஆமடி தங்கம்
      மாதத்திலே-சொல்லடி மயிலே

காகம் வந்து-ஏலேலோ
      தினையழிக்கும்-ஆமடி தங்கம்
      தினையழிக்கும்-சொல்லடி மயிலே

யாராரை-ஏலேலோ
      காவல் வைப்போம்-ஆமடி தங்கம்
      காவல் வைப்போம்-சொல்லடி மயிலே