பக்கம்:காலம் தேடும் தமிழ்.pdf/203

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
201

20 f

க் ங் ச் ஞ் ட் ண் த் ந் ப் ம் ய் ர் ல் வ் ள் .ன் 9.op.3|十[ d ト、CIト l U t L U ó g U % D áa 2|十[ d ト、CIト、上 U b L | U ó Cp I' 4.ιθ. 3 f c 7 Ν Υ L) U ιL | ό (ρ Λ கி.பி. 4|i N 5 L U CŞ 8-ہ G SO വ ب) (نا لم | للانتا لا (h 3 ق C لي رك + 5 .lك.43 TTS KY0K S SJSYJ C AAAA AAAA AAAA S BBJMG K JY TTS KYJKS SMMJ JAAA AAAA S AAAAA J S M கி.பி. 8| | உ | இ ட :ெ , h ப ம ய | ல & பு: 17 ) TT KKKKJJSYJJT AAAA AAAAA 0 SAAAAK JJ

áa.10|谷2」& 5と、"めのと」しっo 7 aJa」cp? % " áa 11| 2333<、" の 5 」とクッ7cMと」cp“? う ? கி.பி.12| 4 2 3 ட ை,ே h ட ம ப - ட ~ | ன TTSS00SS Y TK 0T TY JAAA AAAA AAAA SAAAMAGYSY கி.பி.14, 1 ப கு ட ண த ப ம ய ர ல | ட ள | ன கி.பி. 15|க வ ச கு ட ண கு ப ம ய ர ல உ புற ரன கி.பி.16 காய ச கு ட ண த ப ம ய ர ல உ டி |ெ 7 ன கி.பி.17 க ங் ச ரு டண த ந ப ம ய | ல படிா றன கி.பி.18|க க ச ஞ டன. த ந ப ம ய ர ல வ புள ம ை TSTS00S 0 K 0 T TT T T C AAAA AAAA AAAAT TAAT T T T S

மலையாள மொழித் தோற்றம்

சோழர்களின் ஆதிக்கத்திற்குட்படாத சேரர்கள் வட் டெழுத்து முறையோடு கிரந்த எழுத்துகளில் சிலவற்றை ஏற்று தனிவகைத் தமிழைக் கையாளலாயினர். அதுவே பிற்காலத்தில் மலையாள மொழியாக உருவெடுத்தது.

காலப் போக்கில் தமிழ் எழுத்து வளர்ச்சி

தமிழ் எழுத்துகளின் வளர்ச்சியைப் பொருத்தவரை எதிர்ப் பக்கத்திலும் இப்பக்கத்திலும் காணப்படும் உயிர், உயிர் மெய்

எழுத்துகளில் நூற்றாண்டுதோறும் ஏற்பட்டு வந்த வளர்ச்சியைப் படிப்படியாக விவரிக்கும் அட்டவணையைக் கண்ணுற்றால்