பக்கம்:காவியப்பரிசு.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

இத்தொன்று முனை றிே, . வி கசிந்து வெளியேறி, எத்திக்கும் கிளைன்சி, ஏற்றும் உடைத்தால், கேட்டாபிப் பூவ!கி, முற்றிக் கனியாகி விட்டாலும் அக்கனியும் தையாக மாறுவதேன்? மூட்$2..ச் சிறைக்குள் ளே - மோனத் தவம்புரிந்த நெட்யிர்த்ஆ 28)ளியேறி" வந்த லாரு சிர;குஞ்சும் வளர்ந்து பெரி தான பின்னர் முந்தைப் பழம்டாய், முட்டைக் கருச்சிறையாய், : மீட்டுமுரு மாறுமொரு வேட்கையினால்) ஒருதுணையைக். கூட்டிக் களிப்பதற்தாய்க் கொக்கரித்துதி தி.flaதுமேன்? - ஐயிரண்டு மாதங்கள் ஆகியபின் கருவூரின் 80பயகன்று கீழிறங்கிப் பாருலகில் வந்த வொரு பாலகனும் - வயதேறிப் பாலுணர்ச்சி மிக்கோங்கும் வாலிபனாய் , மானிடனாய் மாறியபின், மீட்டுமொரு