பக்கம்:காவியப்பரிசு.pdf/98

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஏழையைக் கண்டால்.... ஏழயைன் கண்டால் மோழையும் மாயம் என்றே சொன்னதும் பொய்231$ச்சு! -அந்த இழைய ரெல்லாம் தோழர்க ளாயு) கெக்களுக் கென்பதும் மெய்யாச்சு! இவாளை நம்பிப் பணத் தாளை நம்பில் கரள நினைத்ததும் பாழாச்சு! - தங்கள் தேகளை நம்பிக் குறிக்கோளை நபி 8க்கண் வாழ முளைந்திடும் நாளாச்சு? 4. பண்ணை வெளியிலே பொன்னை வினைத்தவரே கண்ணைத் திறந்து கே பார்த்தாச்சு -மாம் மண்ணை வளைத்தவன் எண்ணாத்தி லே ஈ?” , கண்ணம் விழுந்திட நேர்ந்தாச்சு ஆலையி லே தொழிற் சாலையி லே தொழி , எலாளர் கொடிகன் எழுந்தாச்சு! -அவர் Kடலியி லே சதி வேலைகள் செய்முத 837ாளிகன் சூழ்ச்சி விழுந்தாச்சு! பாதையைக் கண்ணால் பார்த்தாச்சு! 235க்கன் பட்டானம் போல் சேர்த்தாச்சு! - இளில் ஆதையும் வாதையும் மோதி நொறுக்கிடத் தோள்கள் புடைத்தெழுந் நார்த்தாச்சு!