பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/104

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


86 qøgt udøą95 $ $@ (as rīsog)09.u?(g)1109-a flog)109./10)g('rı gi uoluqa uso uga uqogs 1§ 4. uoluwa i luogi : uogo, uso dugoligo qīIĜtolo) qi@gørıqg qig) go H (ĝņae) qi so go ri qrogiri gju? : uagogs ugĒJØT I uso usĩ ươa : I.u@gi ĝi u oso gï £ 4.1149 qa@si 1090aug) 0 &qfroau@g)ąİs, qı sírns søn o11.úno }}gjuaļo uqau@gs ugi u@ : I 1107 uso s ugi i uso ugi , uaaegu? : uqaujo sgïo.ugsø) so sợi qøurnag re so sĩ gjöfi foss meg isiqa și usēs uga uoluen ; : uJowo |și o 41.119 utgi į.uogj. luo.uqa uogi : uouo (qīhes șiúīgi tiun ĝorĝis? Norto ugos@fi) søgeqori satılır. q. 1190,9 ul-IIaes) 姆 时 崎gi?将闽9喻· 1,9 g (pg. Øąfurig) · Inowo oặrio“ spolo) tisħoqno - ugi sugiaus uolus į įgi ayɔ siwo ŋayo : ! +Juaņogļșqa : muș “uagoo uaĵo qī£), ogīra · Igosố· Gawo ŋɔ ɑTg)Isogo• ugia'«egioņigio) }}: uap g * g : 11@ : I liga uso ujo : i uogi uqogħoqiųou@ 11@sayo .us gyrrae olurig) sẽ sẽ giaolo , IẾ qïaeg ·gì qø umqaqo • .urn (sự ko S 0LS0L LLLSLS0L 0L SLLL S LLL SLLL SLLL S LLL S LL L LLLLL LL000