பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/109

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


91 ulog stog)' qa&) · @ luotųosgfag ogjogo 总9距哈哈-09乐圈09 qørba’ sg ogsg)og un garīgs @no * As seo riffagogųşjaso foi o 承 qo-bolg 'gigi.-- * @ uurigarı gỡ gỡ-- rī£ și d soliņos@ to – · | utų9 (ų9 4; 0,9 – ; · , qi@) T ?- 上瑜 @@fio - 199 · 11gs · |卡n隐4) @ifi so o 1,9 ugi – · ! Jura o ra o ugās - : quoło · @o@ -- @loliitolo) - fÈ – · ugļosyjqayyq) – uogo (ĝi urīgł* — : '17'16° · – o uogo..." o "lugsī£)') : : -- : ufugtogariĝis — rī ĶĪ ‘ “ ’ go – įgo as 57 do qọ gì — · apygiąs – ulayo uqollqeyuridis - : in uga se rm -- use o so, a o ugi – đi · : Jura-uri-uri — ugi so giuri șix -- qi : 'z. 本 · · · ș9 – o soa’sı støąpgŤ – · 0,9&gsayo – † 110,9490,9 ur. Jis - : – smuga fe fm – uog o go-Tolugi — · – s urīmurī-uri – „ugio ga na sgïo ~ o 'fr 岑