பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/110

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


92 qno)?\@@ ₪ 09@@.uses gegowo @@@@ * o@lura qťung) sodeqøraf@ko osgosố (11ego-ilugi)Jugogo@lu09aïra (g) 5 so o199 ugi apgaudosyas@@@sooo : 节qi&O&qİ-agoko |In ugazos@@ : 1qorı, 4,9alo@ox { 199fn gysīs ĢĒ · · imfoto) (§§ · · · ri İsJuoduogi atolycuosť s raga (għra gagawesi · —ı • H • • • uqolo 41 u@@@safcoolgiu rigiogeogio, o i udeţuori-uri

  • ąog)--'19· · · 1ļotto* gọ– osf) • I(Ť • so W 3월o-graeg?? I sogo-asoy@agora?

oinlogoreg) · ·lego —qi đù đã sẽ gi – igo 戴 .ugwegiae qayqırı – uri uo uouoluris — : · eo · · aio – plotos@gio – o uolus - : uos -- JugĚ ugĚ ugĒ* -- : – o lego-II · · ·ligio – · · -

: - ; hft ugi sogarı so —qarī 水

199gyrn · · ·loog – · 69@@@@@ - - ug uoosiąogs - y dự9 ajo jį rio – {

  • **