பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/112

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


94 ¿)ọo 199rmgTogo Logos? 'si uouoo utwoujo.uqiųj qugħqi Rō ‘'qo uolo) '{| Juaņos, o qī -us?8|| qugħ qassẽ qoluog) 'si uasolus? q7.11? 8. sfîo faqo • • Jig) | utwoŋo sogar sy 期射 || Glog/(u9ųoqiri ரி地TT^p弗觉qTg) Ísluotogrodorių, o · @ * surm o odgos@o |og i un Ģą9 € ri ! qøơi lượ9 49.u?@

  1. syqi iso qi juos !

qøgn u.a9 goluoso) |lượluqię głą9 | „lífs ��� **鬼w; Jưsłae) { 1,9890) · · @ · · · 1,919 | pqırıoğlura@9ja/Norman | „Hoffs {$ $ $ u}{ų9 s 1,9690) • • s) · · · 14919 | gairī£ urī£§.uo nơi ! qi so • IGĒ · 6 · ổ qøgı ujao o qøko an o go iĝi apoy o usuaĵo go o ușă đíg ugo@$± ' qi do ‘ ’ uao ‘ ’69“? „ų uogo ogłoso uori o gỉ đạo安居。 đỉg 1ąogạo ú · Ga no · · 1169499 „ “) udødø usē rī£(gigi.usųo 169 gesē · 49 uolo · @ logos? ' ' ' so 11@muraĝigo go o qī fī ‘Ā’ (n:o(!(uo 率 qørn · eos • a (fi) · · · ·ludo solo qırı rı o glasoguqoqog opus utsoort 1709 - şefĒą9 uolo · @ logos? ’,’6 uoluñĝi do sự so pon o luoğjono 水 qọrnog) off o wa fi) udo q919 Girarioșigjigjayo ugļo oligoliora • r1 •ło • rae