பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/119

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


[Óf (agreg)) • • • tae • • rrrrđĩg an groo-,reg) • d r · · @ @ ₪ 07@ Il raqaự do ụ.uosog: ||Jura si quaĵo ĝi ; i urı gırı işi oặsayo uguo g uora o o o uno · · · ftog)qøafgț¢) são-1 ― gi ɑ wɔ tɛ si datiĝo il 116,9|gf qyo yoq. & .usq7o.uqigo : +į, o į uos y usų99í urīgi * liri uređĩagogi(nosť 1,2g)-igsrnur, qof)rea's poolgegnrı sırtørnfiląormự đò@qif)reas of £99.9°C, o si viĝi uri(riorigiri) qi qi qj , lygonų ag tại tạool vo į garīgs GT y uno Ji ? ? ? ? ? * * (aortog)) ・・・・・ troj · · ự29 đi riiçoous, § · · @@ đi@ ļosoɛɛg uog) }}onų (uos) so o uso !a raga n g; ĝi : 1gł osąoy o suo gayogi rī 1111 so qisms@19dog o sog)nogo -1 și no lo s go ‘res) }}雕数{概略|fi gj ago y r. o { { uri ‘uirīgioz 11.si o so qıfnsīs 19ao? ’ frog)flog)- ķīs rø sodog flog) | Gaspao uo ¿irīgs, ifurgo o luosogn ir ≡ gỉ tạo ra · : ; uri suri ortolo (ც2 · r(92)

uo 1109 ġių