பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/129

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


fís: (logono.(1?) J治9289 ||; ;s Jugor na ú09 o ga o uso ||11@rī£§ją9@şi • • 41,919199 urto || gs@rı Gırı oluri ự099.11.119? |运心。 rn urn @ (pogođi © | qi qi so uqa ? £ 「T : A&99 % | sous ugi so suo o sąog) | . asos : s jusự9 (đại sợ · lo { ugaonra ? £ · 1,9 uuri ș :: £99 英 · 199Ųgssiggqi gjoĀŋuɖoggi o · ©g) | ; ;Ju? „!" (qnou úsilijos Norvegz) | Inge og suấg)ągsposo * * * f osłogisuaturiograpģērı · ·lsnogo ņuirie) si 10991314? ĝiĝisự9 ) : uo ¿??¿ą9* uaĵo _恩·图画@@@@@ : 11@@@sagoggjaso go gaļ9* uaso 1:a gubito đẹī£ șolți? uaso ĝi 4, 6,9 s ‘ae ‘ae o ·s]· · · · · Řo poelgi yaoqi utasoyooqlg ? lussoq; uosy + \s? · @ : qi qoqi qi@qi@ sysự9498 uș y susț¢ uję o : gog)siðu? : quo u No :II