பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/130

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


112 1991go— ·哈9哈哈mweg · · uốog) opljao so ‘ ’ “fi ||; ; に「7 uga uso on ra : {ujo uri ugar. No u sĩ (giljoogjort £1109 · GI o ‘ lus?奥 学(log)qnoqsiji urī£) si logore o sí o | Ju@rī£§ą9@ (ĝi |dụog í slutų9 sg? ) : uogo į sosyo,90,9% udjo · · ự l'orto ----(§@ų9 so· @ 1ņøg? qıf@ : · · · ·H || gs@rı Gırı ‘Jayo 1gło głą9 oluqo !„s pusęły s uolus? quoqio qøg; No 1,939• 11· ự9 · @ışı 1990’ı ış91,9 logo? | uqa o głą9 ‘ ’ 1; : uo ¿ \ự sụ9 ago y low : uş olu? o $ —ı gț¢sí o ug · ỨT· £§ lageglo IỆ qïre ||; ;fluogo !gjor. Nogi oluqo !„I ng gì ? : 'glori : 1999-ıHugo so· · · 139.1167gsも ・・・ト「thシs

  1. usĩ ra gf © : ;: ĝi osią9 (ĝi !o ura ugaraș și gỉ sỹ gf o $

(qio u riņus Noregs) ļosog? surgioso, išlo : qiiolu sẽ ‘III