பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/136

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


118 (unoo) dae) (11.11gs-) IỆoĝas 57 qølgo ugi síos? 1090a? Jogjogħġog) geologo uolo) 1ą919 @@đỉgorm rmg)(9249/joso) No 1991oblog??) --Tlogo uoloqøfteg). Ģșourira qasĜqorto(?) Avog)ogfa, ‹‹T Ħ1çoso sĩ Igogoang) ugos 10709 fikso qu'Olgą loggi yaognosilā, Igoa’ış9-a qisốori qisi@qøl@ q110190 #2 @g) ugĒĶĪrto Img007iqi@Ų9 1191,9 uolo), asắ* 10.ogog)gjųırı @g) urm (Griqam quođỉrī rī£) (5 đioła 41.11.11g) uri bysgoợns@ko 41%) igogođicolao lạ9—ıHugo lao -in-Toorooooo ugogo oko 1ņ9a’ış919 udgjoặ- 4Nortesão unigoffo [5909ọgn aegluogotsaso okā”g羽 agogi uogi olygus of,”eggfgfuoqiaīē

 : quous ョsuag ge