பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/143

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


135 · · · · · · ც•g) (woŋ togario (ĝisự9 q1); «fı) sı, juga so ga uga • • • q ≡ (f) • ự so un ri ugi uga S. · ·qo (fi) g; gio? ut ‘ ugi uga 'q1's (f) to (nog) ‘uon ugi qi off (f) \s? o gì s.suori uga · ftog) sĩ gi uuri so gj ayo : p/@ @ ugo 19 uso į spolo ‘ : pf@ @ uşo 19 11:o sự sợayo ‘ : ps@ @ : uş949 11:9 tụo ako ‘ : ps@affuņ949 uuo y uso ‘ : ps@@'iņ919 „u so si uso ‘ : | | } į souro(g) oqī£đì unos)6 110,9 ĝi ujo unului sosyo o : qui · · · · · ujoj · @@uş9-a · · · Junto ĝisvolgogi ro où so uga sosyolo qiqa · · · · ·lusā (ī) (g. 199-æ · · · if(woģi svoglowo sự uso y ujo gjogi qaqa * * பன்விரு.டி-க 魯帝 Judaeo &quoụoy atopolo p (uogų qiga · · · · 1157@@ 1ņ9-a · · · ułoweë (volgo ĝi gwo ŋ wooly qiq ugi@@ış9-a slugwo : # 4,9 g o :

  • 气鼬