பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/152

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


#34

· «Quri q'urigaeosesoris@s@ @ @o@j (iirisus) : おs bg slog qosso1919 luoso, logog@o qi fi) e o uolo) o ®gy r9 : : 1gog) dag) }19rne) g , y use ri işe ya s os rn ∈) uş9 · 60)mutt» (g) gj qino sorțiigo do reg)
 
 : : !ujgo ĝł sĩ gì ? !gi ujo ĝi o ug gulo di uwi : obĩ ŋɔsg) o urīgo« · 4 đờeo dio Haem o si ugi aega $ $ {$ ugi do 41 |ne q ≤ ∞ vi o uso wi ugi at ugi : 卡
(thiraṇ19) ự sự 多。由 ,象。真。必杀.usử· · · rng) (3 * #1• Igorng) (sā'ās 1994€) litro (€) (57,7 go onga@gĒģişją9 ago íugų9 ĝi ss għoqi sluo ĝi luogo gs. uogo y sus $j ! ș a o re @sự sốrmg) {$ o4ørnò sa'aeae ure 0 şırı o. și o și „uo ĝi i$ gł uo uqo ! uș și luaĵo ĝi uogo y uș și ;