பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/155

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


137 qoaereo) · · · · 194Ịolo)și fi) fue osi ri. uoloģī£®joyas .4) so wa sg o $ ! | 49.urtos@ * 1941o&)sự đùse bi ri „Jovo ĝuo ši svo i4 & y suo o $ ! | • 1,9 urıışı : ~~īgos quomo) nowo osố gjogi riwa 1107 || 1/rı olgi sutų9&qo : I | -1,9 urısı '-'uo's? quaermo) nowo · § raga oựavo į sovi i ura ogs2): 1 1,9 urtçı ‘ ’ “ ” «» ' riq969) gyo @ são 岭0909医医哈迈冠圈良。是湖。日将。 eed gメも*た『*「 gig a Fī£fton gr. , „rī to 4,7,stogs soorą · · · Rio, 1994; # ori; . go girio qırı ...ur : fi ŋɔ• ; (oo) {Tio qøges (g * * urīg)q@@@gmuo圆· · uap q uo (ĝi de une w do gaso gio qopo g · · jurig) qi@@@ Jawo [$ uaĵo ĝi luo (ĝi sự9 udụ9 & 11%? &{ 4ırıgyo · · și fi) 1942ųos (offs so so y q9 og qi o y uqo si q qo !