பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/168

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


150 (1932-199-a) Uso

  • * Justo • • • • Juri49 @ po o no sg· · ·lugo ofteg) · ·等。都do qī qo qoftë, Viri o ovirio ĝi i s' ri o si ajo y : I șūō yaļo sīgāgā gaļo une œugi se : ||Igormg)Ự ga1999 o g) để1,9 ugi · s · · § @ · d ·legaeo -a · · § 11o į Juo !4 suo uogo : i - uale u, o arīgi so ga ri & g; o o gaeso o utlø · · · · uri1999) 199 fɔ sɛ* * ugo o reg) so ga ự09.199-og) (nrīgāsgïo ayềnogae" |dugo gluogo o $ !ligoaeg y go sudje uso ai ‘ulo : 199 rmg) sī ga1,9 ± Ø § .-zeud · s · · · · · · · · - s „uo ga uso !Įs ao uso (wo : Illavo įg o wao wa ri oss ogț¢ £ © ®

Ĥ1ạo rmg), qauope o © đồ .4911) * (?, o · ·şsa’o a logaeo -a: · : uo y 11:o 141 0,9 ugo svo s !dous UI o garīga sogarı urı gı yo : ·r·