பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/173

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


155 qi@ps@@ plaeorgio ułogi goso uso oorlogowo gŵșiĝo o úluoğluo úoĝiĝo @@?ổ, o@ulrı Qs urīg) sørøqọras@s@ @ @o($ mutnango@@@ மு.இரு டில் quoĒ Ģ Į Į39 „L}{T}, sjös? ¿lo isso 水。水 ĝÌrno usĩ sự,9° so Jugog, og raoui qıjurnog sợ · · ·s Jugoisso gan uno qurn · @ ? ' ' + luogi so garraio | ș.ugosulfooo 1109@ ựsofi ‘ : 1 quaesi o mugi į, o qī qio “ ‘ aos qť m gỉ · Juga ra qn o garago

  1. po · @ · @ để di riogłosow ri :

曲食9喻母岛·· , „fjósł sł sł (sło oso (Ĥ (@%) qa@șą,ệg) 199-ı-ā 1999@gjujúH “ : qisqr(oc), ko mono) · @ urag) o : qasm @ a9 § * *log1993 tại ao qř .ug/o igs (vo gysogira ugi ra ga o o': 本 oo@@ § re @ ugog • ugi juri uri juri uri ra mura ga o ‘ : (@酿) rugg · · · · · · · Murto@ @o & duraosi 0,9&olgių spytų9 4109 yraơi · § orn o tog· · · je Q Q• ଔ dırırı sĩ sựsig áįo uɖo y deği o :