பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/180

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


162 qøreqıhtıđùqī 199-igi ©@gegqoloqıłnta(fi) (wo so govo o qī r.I rių “心。松龄įugruoduogo į soįgí , qī 199-ı gỉ sū)குqứ)fi · Norsøgt arīIỮuņ9logosfissa | uno utwo outu9o.usu9 , uno ‘o ‘ijsuo | suuosus y se yo | q, wo so on rí go o 丈reg)org.urle) poogos paï01ĝosĝi ĝojo —ı varig) gørelo zoologi igolonişeh qig)?) #1.19 qg($urīg) đĩagoģi (3919 Insg@qørøg) gợio 199h (sữugovi soro agornwoujon os@re 199ff ureகிே gørelo–loog) ug giro G) 1ços, og so dogo uoso) qılûngoạ90) (549907 fnuwirīga ļos@Ġ Isopus? qortologos, qis@54919Igoro)