பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/189

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


171 ・・ 」(g 海安塔。之塔。金塔 ·喻”费曼„sł (to | sy o uso wo off · @ • Judo 荒you? Í 41 o quogo o 4 :o tl : ufari@ sgïo.ug .uri σιμο · ·„ú o to ai qiri -riogħqoyo • • quomo o d * oo w se qiri ograpy · · quis · d · § į, ųogarı gırıgĒģi qøyıs - qo& i uqa? ¿o ; gif@g93 ¿? si s qøyısī199ổ „uoso gjyqso ‘ : quaeq'ı son uviso yalo : 41 go ga · @rı • • s g&eggュsュ 4,9gı攀gỡ ra蒙藏 Jugosgoigsrı gırı 4,907 |ori · · uqoỹsuori gio qđùa · · · ugħqifòrë“ () -a ; alapayoffforigioon ri? ĝia oggio y 'c qif)am · · · ugi qidi)ro @ : Augļegsody» giora gf o ugo gło 4, 'Z qđì) on ugi·qofi) se, où « „unpopulass * : uqyo qollqo qo ; "I ortoso IỀ 109 -aulogy@lurilo) qadri .uovo į #‘il quo*o lugarios įsso o ·ī£ - co-o · 1e9@ urte), drī uio lywely sovira uno glagoģgo og

  • so o 19-a uogo@lura@qa tírı og og rı oluri , uno ywooɓoɔ oz *:, , ,

· @ : neog pops) urte) qiúrī di rio ĝi ri “uri uno yao : · I ·r·