பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


g7:191 - x -q##~.8 uogo asogaetųo ĝi foi sisiso o seg · · 49 og) � is o qi ugi o no o qosog) tạo sự91;&# gaso ĝi ĝiago 演恐#数 # - sogae saes? ’ (#9 qī£) (ĝi .aeso si 213}{姆 .so ës so so) issos? & girişi so 塔兹)&边摊。 Jari giaĵo gae sg) sego: o gırı giro 1șiệ q# $ ują9ý · tại đồ ただs g 额 {¿No s'; figeqasoo ??crae ori se sț¢ £§§ sis않% 激 și asogiri ??~ {Ťs soo og iss tỷiriĤ ? £ i qisi · · · 1,919 qøųooɗo ɗoo | uns aegajo ĝin ĝi ri uqarī ģioso | qanû |...ayo : ‘ usų9 !脚 49} +‘ utri |· ც9ჟ) · ·£; o sgor | $ u trīs sae; en ri (rio suo ossi so sto {· 1,99 · § {s sjæri s uso giri įluog)P {; ; ; ) so uga ·· R2。 · Ji aeg {f} ff}} {வார்ப்புரு:S us !? ¿¿ † # Nosso 必 留 1919 qoụcolo o ‘ao ‘ē gf「 」g、も、 ’歌 o qq qo ? 必 { uso suori suo utwo # $ 函 •p•q•ķ*

  • 和線