பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/190

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


'glo-sirigodsspri sitturi qidrogo-iższtés. pureoogdegf qı@Ę119rmgɔŋɔ& Isosnovnogjeo gioriae; i gylioosoțụoo 1 pospoluo Teolooể · ņius Q - feỰ a orig) ora· –īgą - osigqigo? o rig) · l'unīĒĢĪąogi og i uoruugioụ sở 1ởırıñĝosĝosĝarogs"șuri vius? quJog) * * * ?,?(g)døra đư951çıợ vợ gera uposto į|57 si qirao giayogjo (ĝi i ujoļos uso ri s salgo uoluogo uos uosẽ さ- (uogo@usse)qĻárı)*ụo Gırı Fısayo yoginuqışPynsogio-saeuogostoriistopoezės Is søgnriggsopg|? I riu violydis-Ĥano iyogiriogfrīqiriuotoyoołįįde qarifens2-1097703 攻*· · · · · * * * · · · · rng)'ựgo 'GTlugeja saế3rngyoff • • • .uogo ự9&ğrno. Il Ụşarıs’tại sứ 1„Jagogs.Jori : 1 ugļoyoqığı gişliğio gaso :