பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


【9司》nogoromľ,Ē Ļugi@@@@ ug qosoq (o)ps@@ ₪ılırīņ0 uo0o09 199g)nornog) qi@possi sıraso09goooo199909@4ır(3.109.//so mgųou morig) çıų-isposon uga 0709@41.11.201 @@ĝre In urmgly use smurnagon ugi fiog)--Isma’qof) 4/1919 ure quono so (199-a).Gig)? quae @@@ pois (o flog)--7(5$4,$agresolgolo 19øg) sposouro qosiqingo loog)redores) bire gif@1997 Ļ909ņorisĠssão {ış9-a) uftog)seqølgo ugi Jigori:1109.199-æ qisĩ Igolo sfog)(249109 u sĩ qigoth 109.199-æ aoy useqarTogłowę oko(gfa ' : quois quous snuus?aegsorinuousas*-in usog)*: gsung ‘g: