பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/34

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


17 quae · · ·, po off gariosagog-oogjisori sig o in o do o uso ggミs、ミe&bき。 qi u 6 -1-0søoff gi uos uri - Jisri uri đi (gw. • ngo o use gł uș șią0 - ), uno 1ço fí o di so jogi Luogo sysự9 ĝi - uogi qassòŋ ŋo sɔ ɖo ‘’ (rig) .uayo , uko - sło siago aş9 11 01@ qstogs 安 awan aera uso - ĝi.us qassòŋi sosyooogigo 恐� H09心险-489 (fødørøgy) 199~ı içe o -ao ‘ “ ’ gi 逸闻g Q9尔塔-安哈海% ự009 o qī - do o gï 11,9 !!? qi? - y uogo 1ņ9-ı 1999, ao o gï 11? off uaĵo - || 1149 ựngø - on o do o ĝi luogo !!!? quo • .gs daļo g(s); o șao o uso .usųo „|| 11? - ¿ugo ag ymga ao · · · ĝi și uș uri - gırı o'rı 4 sốoosog姚弼 鹫之塔》之“感官 49 yn ga ŋɔ• .gf gf us uj ri - Hondur ortolo