பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/42

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


24 }} -ı reços, o do期· · § ựsự sụp ự so - qı rı o so ogs6%* 1890)~t sẽ anrı urı để gi - uosgfayo loog) se ?· § uso luogo gł uso - ĝjajo gayo icogo o 11 optại từ g. oso y uso - głagosyo 名运g·R·喻”岭49 Juri va rī to sự - rışişjaso tog) o ú - soîși so „uogo iĝfazo gïgî - soff.uolyamo 尔* bs Izog) o no ož lura ra để gÍ - : uso irogy „ú so1ğı始 luogo litų9 ĝi - uso s'ago يبعضه 狩 (19919) --ı uğ9 đĩ){{&藏·% g J J g g g s ș șđì) ·ās· · 199ło ĝi ugo sło - sy? (¿Qļ9 sợ mạo (ĝonafgø @ g. uso uqī - ); gï ựcop rm affaes* * iş9 uo(g) gi uo ura - gara sự somøoffợT(īsas (No) (gioso , uqo - g, usự9 gogo rn af too‘ ’ 1çoujo(g) gi uo uri - air ogs ș în toeg gaafgø §) 图„uogo uogo - utų9 ulaş9 ựsso in asso ugolioc) gŤ uso uri - uunuo ori oko.