பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/48

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


30 qolurn 'figo · · · rø ||unsoy o - qıņ?qi a» urm{fiwo • 19 | ; uaĵo (ĝisự9 utų9 {盘 · · · neg) ||{ usuɔ y sy o o ornog) · (1995'to) | nơio sự (woŋi so ga ©g) 199 son · · Rog) || gs sy op o ulogi &ðg) sosn o dog) ||rigious : ğ : uolų ugnariuom-uri | £6:) · 舞蹟塔表。 & |o 4 uș și - : s @ 、ミsー・ !ự ư? ĝi ap - : sĩ sẽ logo o- o | uoự ươngiri ugi-uri i oss uso ra qi - sur uogi ugo“ - swegs £ }1107 Ji uso y - $ 海”) §fsẽ rm so sĩ) qi - ± /rp99- ? • Argoso- o } { | ? 10? og 1999 a9 uso nous? - 魯徽 ulayo uno și uno și o go - , : oz. ? 19? -?1999) ao uso ao uso - ulayo ugļ9 gf udyo gỉ sợ gì* - * : ·ri·ko· 暴露 ' ' n ' Ġssi - o so mogao uso - Igoreg) § 49 ges@icono - đủ đề ·lusi - į · uso uso gr gs - utwo two ởi sự* - * : • • r1 • •șđì- ·* '$9- loogao uso - 41 · · Luvirtuovi urariouri-ogji djog udiogogo-gețișor-uşoğlunso-deşiş ' ' n ' &#ff - 5e Iso se uso - • • ggbg コ 07 - :.urluoğruaĵo* - * : } .*rae