பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/50

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


32 (ų,93)1397?) logoo ? 10% 1995 (gr. qa&)umỰ uqaqə ŋo ș1,9 uso siqoỹi qorniĝo 49@logoo nɔ gomerno at:24997 @ığırıl@g 4/1/69@@so ps@rmg), 'eg (190fm?C) q7o4/goreto qøơng)ực905 ruņode(o)molo) qi 1999 so (ųoő)1çois») urip sąjuoje)ogi og snoo) osi uoplogue : 1911 gjortolo) (ĝis 1990nggi smulus urnowo ugog 199ơn Ģsą9ợrit@sigo (ų,9€)IĘoloog)são 199 u gj ajg)1çosố ņ u 119s, ugørmo «o 1949 qigooto qi@@ış919 qølgøđì ure ogső ựco(); lyoqoqorı ·loogia’sıunuolyo “grown oraggiungo ·ło&#ffo : qımsıso qo@golu úņluo offre-gzlitųogirionų ‘udio ofā’ negliosoɛ) 11 u@o@ : qisaitsj oo!