பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/55

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


亨 得益 (94) ]] 攀'alreg)增ņ9 os@* „tiri Üss IT (No sogn for qa&) ~ırı • b) ·(§ „u suo uuoon rasora

  • nogo so · · · 1193

| ove soon raṣṭayo (ĝi Irog sí o un o) |ł udụo uso qa na uago qafùŋe ŋ9-æ qasmago o@mura qť urig) somstpris@s@ @ @o($ Juri ri utwo (w9 - f qołįgo to 6 (5 - o uuri @ uri qi - {

  • 행拿哈姆) $ $ $ Juri § 11o sự đì) ne - - sĩ gł udụ9 (ų9 - :

silure oggi aeg) - ? „uogo sợ o luoso - , : 徽 qa&DỤgrşınms : | su-aggiği ignon» : ouços, Ļajā - - $rmino@gogora - 199f9aj 199m (f) * : |rugog@-æ -(ගුණ්HH + : · ureg) {@@ -qısẽ gử sụog) - o }ufuo ĝi ugo į - „uovo svo uso so * - : q1007an -709 · No - qøự095m afgø (3 - o i ungari (uogo tuo so - uutto o uso o * - s , } op 199 · 19ņn · · ·lug? - ?--Twora 1991ø - I suo? uiriosią9 sự9 - „uogo (ĝis uora * - qırı Ico? ao o flog) - sfio - H 1,9 urto - o Jutų9. gs uso gï - luogo 0,9 % uzņ9 * - * 10% ri q-1 o - sfi uri (g) igogog) - o i ugo uqo , și ulayo > @ @ uri vi * - :