பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/57

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


守% «trų jųoo (?) *典* * „ura || Juos uos qolgħaġ9Ų.usự9 『イメメメくメ 1,95? ' (9) * * * ura Il monossosoggi ap • 1999)-1 · · 1ņoto | Įgs off ungħajo įsayo 衡事 luas rm • għ }}uus agog : 110,9

  • ¿s (to • IT! *

简 水 · , 확 oĒ - urīgħayoffsự9 水 - gggggュー ! • - -水 - qa@@@ @ TT - ' 1,9 psl sm lysgi - i - uuqyo qoluogoago - , ! 蒙徽黎紫 }$ $ $ Juri i 鲁恭o do ĝi · Jogos@o - -algo topogło - • i - uap aļo urīgi - uri i rigjigj ajo - : 承承 - -a (¿? Ingeglo - o † - uago ayo Jurion • Juri ! 19 o sıfırų sąs - „“ sop@' ri - Juqo y uqøs - : i ugļ9ự qa&qự qi - u(\o சிறுஇ 'ா „uragar, * -

Lugļo unyo , uqo - uogo urīgiri * *

量繁asg)普· |99(9ც)象"sog)母可聳 rīgs @ - : 本 ņlufto • • • qp uolo) - @logo@ * são 上官鹰)@ ra |turīgseggap - hayo qoaes, o * � $• r1 • No. sợ ; urīgo on o uri * * Griff · · · afgo - • 1,9090) · · ·og) ‘oko·寇。 · · aio - upeo · · eo · @lo rig? ? - : urīgię qi o uri * - 水 撒 � 心 Jurigno ga o uri * - JITT } „Til