பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/59

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


41 (யாறுகி)ே urng yugog) și,gipoasoofi) igas 199ĝ0ĝựrı giustosoofo qisu-i-ziriųırıl@ @ @ uzng) pumaegsoffieg) Igo ugi isosoof? għrnurelse um aegusa; igo urīg) Isiqoos@go soufn@so ©&qØąjį sąjuoțilo fugaeg? Ugiọ qofoloogigolo q; 1909 do (unog) sẽ số)nigyaggiųjųno gesi igolo urug) ufolgrupe) șirilio?)&of qøgn soignegođĩ09.19 qif@@199.19 đĩ090,7 ugolio solo Issaoqgrif@lő” (unog) sẽ số) urteafwo($ 1,2%) solgogi liftog)[?&] Ļ909q3n ·sgografsıune yon ‘ruotųo oso fısıl, qoaeg; & solu s snuff sorto-ç sluay9lus'ri ‘ungą, oųos:907 i , .quae : qsousố og 1.