பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


50 (loĝ919) (loĝ919) (1ņ919) quo ulú smu@ quaerig)Jego uso p-1 sử lọosolo qao-Putto qassẽ@to)ự lão quaestog)IĜITC) sınıfløs?(29 quisì qīIỆșigog@rn(56)? 11-ig) logo-a qørmoto) @& @ usos, qøų99-70) loĝ9-æ qıfıçıđìø9-ą udolgoņổ qaf)?? No qułms@sĩ-ā q11009 so qi fìrmiņosố qi@yogig) qøụnorth-aligi 4 fologo logoso qa@oqørn ogy @@rīg) uga qiu@rmụío qøųoogooologo.gi lysosqyri (No quoj—q2115 ĝis) gepoogs 19-a qif)fiops, qahqaqo loĝ9-æ qa@JJae-Tigrp 19 qi uqoqosortos@1ợ919 [5969çon ovog uogano głą9 ·l@颂射 : gusu讽 tụogsoravi.usroņiowo ofão09.tifi&9-igj : qıştıús ogų