பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/69

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


51 || 49 · · 11@ @ @ §9 || dụogio ra ga đã lựrī qa@¿i{ls}} M トミds g J s qn@) ·_{வார்ப்புரு:Lo) br s g J g qi@ ·.ls (to : olur. 5 sĩ ra sē qno) · ura uso ri so ' o ~iĝņ19 , quias ! ¡ayogjo un gırı sĩ goo @ qs 19-ą, {.usă și luogo si : ‘ “Tứšņ19 o quae شمسیہ | gjaụogs ungari să · · --ı sārmus o quae i sgïayogjo uragnrı sĩ · · -ī sēra 19 i gjaso ĝi so uri o : ~7 @ sm 19 {gì sẽ lura o : 曾,曼 F,色 等。冷49@@ to I@ logo 19 qi o luật % & 9 是 Q9409军将医

  • ģfễo qıfndawo logo-æ juga o $

qađĩ} f(s) }ligo ĝi uo un uga qa 心。事。身,追 必 e,影‘49979);ofer@ rege 19형quos iĝossosiąegunesiaeg?) og unggo ri ‘ “ ’ · · · 49@go rio sẽ lọ919 - q uof i sagoogią9&sos ago ), ayo Juages Go ra · q uao ‘ ’ ‘qø@e) to No loĝejo · quos | 07@rī soļos, dogj usųo ayo uzņegio ra quaesto · · · · · 495 sobre No sego 19 |1107 sao@sajogi oss uɖe ɖo ŋa, o : ort