பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/71

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


53 } qaurig) logo-u? quilogosīra (g) にJg燕穆穆然loĝ9-æ li lungisorisgs No rī qisa srðffego · -ą II un sĩ gì ra o qıHaçı (fig.9 - ~a si uur. João II sĩ qa@ • • • • usto ]] outra o sự ra @ p@ulri q'urig) isodeqørıs@s@ @09Ġ g? --ı sā. 1998, lấo ‘ : çı 4 sto Togo ‘ : qørn solo) @ & |lugigi so si ‘ : · ·lugousorn & i sgïoso gỉ sauri o uga Jugosorn đề |gs so uri oluqa · · -- © In 19q1 · · | sqfagogs @ urīgārī£ (1,919) • • qię o uso qīIĜē@@ụlē o, įqiuqi qi sẽ sự loog o m 05 @ so ‘ si 喻• .ug; * *• soqpipe-10 loĝ9-æ |luas ĝi svo sự sợ ự do 4 o dos ‘‘ - qaf) • segonsæ qismsāstīzē * * * |trītā risori : un urnosť riarīgi • • q (fi) - so spissa qihműsītā }Gırı fiș ori : url unori ri “ : · • • uqo • • • • •sposo), ortos@loĝ919.gs.ligf

  • 77%。9éq母安