பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/74

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


}} · m通* o us soo; o qosog) «o ụ tạo sựgi rio - rī£ rigt | rows - : · · reg) , do H „uogo utųorigērıga - ura uso q9 · · @ : * Igorm (g) Jutų9 ago g! 0,9 - qi “, q * s; h 可4@o @ : 心是必,409史 • • q ≡ · · · · · · jung) (veys o to sportrio -ĝis rī ose no i ure · Oso lưsuo 4 ujo y - 07 r. 41 (gig)1990.7) 199 -7-ą su uso ‘ ’ (gluoso) uri ugo gł uso - n o 1707 ŋ 109 · 110 ' , ureg)1:2 |? ri : @ ra gi uri uus -ĝi și ĝimurtoự009 r. og uogo !!! - luo“, dẹ ơi ươi logo @ ują9 uusųo : Juqo - Jusuɔ lido o (qig) 1990). 4. m.-a • q sso널 49 un ri qi gj : y - uae 4s qi so o es.ls fissoự09 (§ sự gi ri so s uri -长岭陂”