பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/77

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


59 电g@·恩岛·哥m 49日g-,9遇4月994P、4哈飞唱每: słuir Œ Œ œșigløp i uqoqo w s-o : i uno uno s uso - ligidiri uri rio-‘‘‘rio 单。以,典。必1991eg) · Noqør 11-ose)• q ovogsfī) • • • • • • •qi -- yurn --*||{: : : : : ajas ĝi voiġ ġ i q r sowoģiąogi-gia/9 uaso s os¿•)었r 密 能 卷 卷 第够强。密。管巢149 fog) · RÊapo ulog)asoo • Cf) • • • ” ’ ”o qı-ıų.urn -q * ł w ogonusovarı ligious I usus į svo ý ź · ugi n #doğ - ģ(uogų9ụ (wo yoooo : * s; · @换uşorm (g)脚弟 常(log身ș督są9üşm象我管m9ჟ)塔.is)章@参见 人人+ )*} -----...--TamilBOT (பேச்சு) 18:34, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)--TamilBOT (பேச்சு) 18:34, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC) TamilBOT (பேச்சு) ț¢svog ujuga so usogara ugi ugi ri o dri i urisēņi ug uri 1107 so sự - g uri o qi tạo· · ai į · Ro · · Ro –ரவி 19 19 ஞ் -9 ! gỡ lại lưỡ ri ai uri qi o ugi o g! (!! iloựi - y sy vo ģ* - ' : 'e

©1ųorneo) o aeg · · · · 495mrep ø selg- , : quks · · ·T· s · · role--qıfı) 1991;o& -49 · | Jugoự (n.• Nozīřižās i un qi og y-yırı’ı urıurīgĒĢi qooo @ 4, 4 !!! (vo密米-。“卧 Áð 199m (c) · * (loĝdolom· risg)? 119$-o ·quaesongre so - qıfı).199-ig» (§ - ' | usvo sự sụqt o uso sqa ri q'i sg y-o : i心)典》&&,心g pe &米-‘T