பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/80

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


62 urng) - puso · · · · sẽ tạo formino@- ? ' '· × utto · @go · · și-qørmotosi $ ~o ~ | unresų sodīrā ugarīgā un 1 Junriqigo-girio i s' ri uri sĩ sử dụosgluogo-uɖɔ ɖo ɖi ri!--* { 1998) gọ– · · · @- · (§§ 41 · · ·.uri içereko-o ·ņoto) ·ąg-ı • • • • No-ugose usko ~ ~ 上官宦-)oyo | Juoqırğı aş9 ĝ-o : 1 !„Los? fri海998姆上官官ra qno -o $ Ję940)Ưgo- + · · @- '$$41· urugoreio-' + snoe) 'qø-1 · · · · Řo-udøų89 isolo -- : | uapag-udyo aegs-o ay» i «soluaĵo ri qi-o : i uri ri ĝ ĝ ĝą99 și-.110,90,9 r. Gio-s : ‘rioko 水浴字**** {· · · · 11-ig) · logo,f)%@ ₪ 19 · · · qıfn sĩ so · · · rg)- apurig), 1932 132-a -o o} s uais ģ so svo s új pa uayo-sý819ģ Į į uovo yogi ri- uga sa un o+-* { 零水*く apgo@@@ :··闽g!rıçık; (go so -a-: • No 199@e) · · · · · · ·.urn- Ķī'o no-a -o • o si uus?y ffilionno on I utri ri tri sae-o : 1 · 11rara ruotsagogutų9ĝi ri-urira 07 soo-o : *z * ダ***本 ogy · · ·@gsto) ·@gooli-Trarasowo sig -ā-, osĩago oso o urn - sĩ so door - * * | uvolgo uogo Tion no UT I 1107 na ga so-o $ ! uri un : un - un ra qa qox - * : oro