பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/88

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


-70 (IỆ199ơn)

og) ugoslao ‘o Jura o ura uuri Tı qıtma iyo @ * số 41 41 so g7 ri © -象资*喙 {£&ś松 必必单典 • • • głqasē - som ogīrī£ rasē Ģiņ9 qi@ț¢’o poussolusieg gegoge ✉ @o@ * so@dura qourag) 59a9gprasīēko soqosố 1995Ē (119 ohnsooo ! uşore109lufto@@ qs qtto # : qıñĝiĝurg) i 19903ņion : I 49 dog) os@s@ugos@sossi uno * : }

5) logo sẽ sợ £) • • so uso y ayo - uż 费27院)龄@ığı• • • 19 rī Ģ Ģ Ķforlogs 零 og) $ $ $ uuri soos o so so o qỉ 19 §§jąoġ għą9. g. ? · @g) o usorgs rm07 - 'įį009 loĝ919 - 109 19 1 & deųo nuovi - rı so o uso - y als dogqo o sa sfî fe @ urmsg) posố - - | 4ırı o ự lư019 4; uso wa uri ¤ # - : • „Joiți - o do o sẽ tạo gi -} | uso 41 - uvos uso ga uri ook - q} @ ₪s-a no no · @ - @e) @ § ø · · · に『了战题良9距哈„uosog;9 sy po + s*z