பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/90

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


72 qafe @ qsargs -lauri sitcorngorgio Nofel-Tlogo físố 1,25mgogogori · 109 – · · 115 · 119· @ : ufalo) | Ui Uj -- sue o p q r = gỉ tự9 ĝi rī • qøgf – qos) ? * (g * oo : ĝi – uogo gj q, si qi & · qøgÌ – qa@) · @இ கி. : 홍현 1 r g && = ug &宮 {* * ... * *• • qi fto o das o jų – tri o =Ti ɖo na sy || • snoe) — • • 1,9@ : -7Jogo o·喻 on ra — yon ragiao = ri (ĝi vi rī g g・ミー· qarto girian uri Ji sự — =1107 41 · Inqole) – · 1,9@ : --ı logo ' ' $* go ra — ¡ ¿q ri =[ĝi'ego (ĝi fa † ugogo so o asoo o di母可 uga uri și sự9 & 0,9 = 8; gï 9)岭 �1,9 uļotto - logo? 4 : • uqo - ĝi = uri ugi z qø uo uporto — logo?g) o ) : uqo - g_ = uri ugi ·r·kg· ·匈9„... * *·o qıfto (ve gı : ~ ¡ : = :}} 19eg 19 · · · Igog) -• © (f) rī ĶĪ (ų9 sy gạo lại – „uogo = ựaso (gira 'z ான்கு - qarto Jusuɔ gi — : uolo = : sự 1933-19 °'1999)塔g) (f) gırı głąo sĩ gạo – „uogo = <!-Iiri ‘ri