பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/96

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


jg „ựno-Tlogof’ogo urte-uits-ı içertog)--1ạo úIĜ– ufo-ilogols s'agreg) re@-Trī Ķīgi 象qositi u għo) @ē3 loog, gaeos@ qsor. IŤ ugn qosi-ufo-ilogog; đỉofı sıņuures)© 4 life@sử qarte-a logo ug – urtə-i logoff, qađì) og soft) sĩfằo uşorog),Rīgs uso đẹH–Igorogos@ąjung)—(nuo 1995–1çore@s@@uqi qollisooo..ooo osoɛɛgi regyar lo quaeso? og 1995 iso ?@rī@ 17:01/gi, quisì lạ919–1ņøfteg)s?qsum spoorī£ffsloggi uoguo |ggh goạsso--qortogsúīgs urīg) {@ąjungørisilgo?-± 77@mugi juredū’ış9:o(g) quaesĦ-urea? 1994)—rmoouai-ure@ugofeto sąją reorgiuotā Ļudo@gogi ogąřđÐ19 qøụnos? quo urīg) @ # ? sĩ qïre: qī£ ugi paesagođĩ)—urtear içøgg 1,9 uos@o@ $19,2° gjortog) Agognos 1919–1/feaïlgogi Inul 19@urīOgińrī sī£rog)