பக்கம்:குண்டான உடம்பை குறைப்பது எப்படி.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

10

டாக்டர். எஸ். நவராஜ் செல்லையா


இதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது அளவான உடல். அளவான உடல் என்பது அழகான உடல், அழகான உடல் என்பது வலிவான உடல், வலிவான உடல் என்பது பொலிவான உடல்.

அளவும், அழகும், வலிவும், பொலிவும், போதிய தன்மையில் அமைந்து விடாமல், மேலும் கொஞ்சம் கூடுதலாக, உருண்டு, திரண்டு விட்டால், அதற்குப் பெயர்தான் குண்டு என்பதாகும்.

குண்டு என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ? உருண்டு, திரண்ட, திரண்ட வடிவமுள்ள திரளான என்று அர்த்தம்.

குண்டான உடம்பு என்றால், கூடுதலாக வடிவம் பெற்ற உடலமைப்பு என்று அர்த்தம். இப்போது உங்கள் கோபம் சிறிதாவது தணிந்திருக்குமே! அணைந்திருக்குமே!

குண்டு என்று கூறாமல் சிலர் ஊளைச் சதை என்று கதைப்பார்கள். கனைப்பார்கள். களிப்பார்கள். முகம் சுளிப்பார்கள்.

ஊளைச் சதை என்பதற்கு ஊழல் சதை என்பது பொருள்.

அப்படி என்றால், சதையிலுமா ஊழல் புகுந்து விட்டது! ஊழல் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் சதை என்பதற்கும் தசை என்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

ஊழல் என்றால் ஆகாதது, ஊத்தையானது, கெட்டது, பழுதானது, நரகமானது, நாற்றம் மிக்கது என்று அர்த்தம்.

திசை என்றால் இறுகிய, வடிவும் வளப்பும் மிக்க, வலிவும் பொலிவும் மிகுந்த ஊண் என்று அர்த்தம்.