பக்கம்:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 13.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

15


28.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
152
29.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
157
30.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
163
31.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
168
32.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
178
33.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
181
34.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
184
35.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
186
36.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
191
37.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
195
38.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
208
39.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
211
40.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
213
41.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
217

மொழி

42.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
220
43.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
222
44.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
224
45.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
227
46.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
229

சமுதாயம்

47.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
297
48.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
377
49.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
385
50.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
391
51.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
402
52.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
411
53.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
415
54.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
421
55.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
431
56.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
433