பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

3

3 பொம்மைகளே இருகம்பெனிகளும் கையில் வைத் துக்கொண்டு, இதில் எந்தப் பொம்மை ஆர்க்காட்டு நவாப் ஆவது என்பதே எங்கள் போருக்குக் கார ணம் என்று கூறிக்கொண்டன. ஆங்கிலக் கம் பெனியின் கையில் இருந்த பொம்மை முகம்மது அலி, பிரெஞ்சுக் கம்பெனியின் கையில் இருந்த பொம்மை சந்தா சாகிபு. முகம்மதுஅலி கிருஷ்ணுருதி முதல் கன்னியா குமரிக் க ட ல் வ ை தம் நாடு என்று வாயால் அளந்து காட்டினர். ஆனல், திருச்சிராப்பள்ளியில் தவிர வேறு ஓரிடத்தில் காஅான்றவும் முடியாத கிலே 1751இல் அவருக்கு இருந்தது. தலைநகராகிய ஆர்க்காடு உட்பட வட பகுதிகள் யாவும் பிரெஞ்சுக் கும்பெனி ஆட்டுவித்தபடி ஆடும் சந்தாசாகிபுக்கு ஆட்பட்டிருந்தன. நாட்டின் பிற பகுதிகளிலெல் லாம் குட்டி அரசுகள் கோலோச்சின. முகம்மது அலி ஒண்டி ஒடுங்கிக்கிடந்த திருச்சிராப்பள்ளியே பிரஞ்சுப் படைகளால் எந்த நேரத்திலும் கைப்பற் றப்படும் கிலேயில் இருந்தது. இங்கிலேயில் முகம்மது அலிக்கு உயிர்ப்பிச்சை கொடுத்து அவர் பெயரைச் சொல்லி நாடாளும் கிலே பெற்றுப் பிரஞ்சுக் கம் பெனியை ஒழித்துக்கட்ட உறுதிகொண்டது ஆங் கிலக் கும்பினி. எனவே, திருச்சிக்கு வந்த ஆபத் தைத் தவிர்க்கக் கருநாடகத்தின் தலைநகராகிய ஆர்க்காட்டுக்குத் தீவைக்கும் இராஜதந்திர முயற்சி யில் ஆங்கிலக் கும்பினி ஈடுபட்டது. அதற்கு ஏற்ற தளபதியையும் கண்டு பிடித்தது. அவர்தாம் இரா பர்ட் கிளேவ். ஆங்கிலப் பேரரசை அமைப்பதற்கு