பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

4

4 அடிகோவிய இராபர்ட் கிளைவ் அந்தத்திருப்பணியை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு மேற்கொண்ட முதல் கடவடிக்கை ஆர்க்காட்டுப் பே ர்ர் கான் . ஆம், ஆர்க்காட்டுப் போரில் அன்று இராபர்ட் கிளைவ் அடைக்க வெற்றியே ஆங்கிலப் பேரரசு கருநாட கத்தில் அமைய நிகழ்த்தப்பெற்ற கால்கோள்விழா. ஆர்க்காட்டு வெற்றிக்குப்பின் திருச்சியைக் காக்கக் கிளேஸ் விசைக்தார். அவரை கிழல்போல் தொடர்ந் జ్ఙ கான்சாகிப். திருச்சிப்போரில் கிளைவுக்குத் துணேபுரிய வந்த வெள்ளைத் தளபதியின் பெயர் லாரென்ஸ். லாரென்ஸும் கிளேவும் திருச்சியைக் கைப்பற்ற, சந்த சாகியின் பொருட்டு முற்றுகை விட்டிருக்த பிரஞ்சுப் படைகளே எதிர்த்து மேற் கொண்ட நடவடிக்கை ஒவ்வொன்றிலும் கான் சாகிப் தன் கைவரிசைகளைக் காட்டினன். ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்துக்குச் சரியான கையாள் கிடைத் தான் என்று வெள்ளை வர்க்கம் கொள்ளை மகிழ்ச்சி கொண்டது. கிளைவின் நெருங்கிய கண் பனு ன ஜான் டால்டன்,கான் சாகிப்பைப் புகழ்ந்து புகழ்ந்து மேலிடத்துக்குப் பற்பல கடிதங்கள் எழுதினன். 1752-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மூன்ரும் தேதி சக்தா சாகிபு தஞ்சை மன்னன் கையில் சிக்கி அவ குலேயே கொலே செய்யப்பட்டான். ஆங்கிலக் கும் பிணி கொடி போட்டு காட்டு மக்களேக் கொள்ளே யடித்தது. அக்கும்பினியால் அரச பதவிபெற்ற கெஞ்சாமும் நேர்மைத் திறமும் இல்லா ஆர்க்காட்டு நவாபு கும்பினி உருட்டியபடி உருண்டார். இச்சம உத்தில் பிரஞ்சுக்கும்பினி ஆங்கிலக் கும்பினியை