பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

5

5 ஒழித்துக் கட்ட இறுதி முயற்சி ஒன்றில் இறங்கியது. அம்முயற்சியை முறியடிக்க ஆங்கிலக் கம்பெனிக்குப் பெருந்துணே புரிந்தவன் க | ன் சா கி பே. இவ் வுண்மை அச்சமயத்தில் ஆங்கிலப் படைகளுக்குக் தலைமை தாங்கிய லாரென்ஸ் தம் கைப்பட எழுதி யுள்ள பின்வரும் வாசகங்களால் விளங்கும்: "கான் சாகிப் சிறந்த தளபதி ; நாட்டின் நிலையை கன்கு அறிந்தவன்; உறுதியும் வீரமும் நிறைந்தவன். போராட்டக் காலங்களில் அறிவோடும் அமைதியை இழக்காமலும் காரியங்களைச் சாதிப்பவன். ஒரு கணமும் ஒய்வு கொள்ளாமல் எல்லாப் பணிகளையும் தானே ஏற்றுச் செய்பவன். தன் கூர்த்த மதியால் எங்களுக்கு வேண்டும் உணவுப்பொருள்களைச் சேக மின்றிக் கொண்டுவந்து சேர்த்தவன்.” கான்சாகி பைப்பற்றிய இந்தக் குறிப்பைத் தம் பெரிய புத்த கத்தில் மேற்கோளாக எடுத்துக் காட்டும் அறிஞர் ஹில், அதே லாரென்ஸ் கிளைவைப்பற்றி எழுதி யுள்ள வாசகத்தையும் எடுத்துக் காட்டி, கிளேவை யும் கான் சாகிபையும் லாரென்ஸ் ஒரே மாதிரி வரு னித்துள்ளாரே” என்று வியந்து பாராட்டுகின்ருர், அது மட்டுமன்று. அறிஞர் ஹில், கிளைவையும் கான் சாகிபையும் உணர்வோடு ஒப்பிட்டுக் கூறும் வாசகங்கள் கல் நெஞ்சையும் கரைக்கும். இந்தியா வில் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு அடிக்கல் காட் டிய இராபர்ட் கிளைவ் கடைசியில் தன் கழுத்தைத் தானே கத்தியால் அறுத்துக் கொண்டு செத்தான். ஏறத்தாழ அதே மாதிரியான முடிவே கான்சாகிப் புக்கும் ஏற்பட்டது. ஏகாதிபத்தியத்துக்கு அடிக்